• Neteja i manteniment

 • Oficines

 • Tallers

 • Cases particulars

 • Pàrkings

 • Comunitats de veïns

 • Col·legis i guarderies

 • Residències de la 3ª edat

 • Instal·lacions esportives

 • Vidrieres i aparadors

 • Ròtuls

 • Centres comercials i grans superfícies

 • Organismes públics

 • Neteges interiors

 • Neteges exteriors

 • Neteges temporals o esporàdiques

 • Treballs esporàdics per asseguradores (incendis, abrillantats, neteges per obres...)

 • Neteges interiors

 • Neteges exteriors

 • Finals d'obra

 • Decapatge de terres

 • Abrillantat de superfícies

 • Vidres/persianes

 • Sostres

 • Naus

 • Vivendes

 • Cuines

Oferim un servei de neteja eficaç i de qualitat a tots els nostres clients, amb una atenció personalitzada, sent el nostre major objectiu el      satisfer les necessitats de cada un d'ells demostrant en tot moment responsabilitat, flexibilitat i eficàcia.


Neteja i manteniments, Com funciona Net de la Barca?

Net de la Barca realitza un estudi tècnic previ de les instal·lacions per determinar les seves necessitats, avaluant els riscos laborals associats al servei i fent una planificació pràctica per evitar-los. Seguidament fem una proposta d'organització del servei de neteja per obtenir el millor rendiment , així com la planificació i establiment d'objectius al costat del client. Un cop definits els objectius passem a seleccionar i formar el personal que sabem que reuneix les característiques apropiades.

A l'inici del servei reunim al responsable de zona amb el client per concretar les pautes del servei personalitzat . Presentació formal del personal que     realitzarà el servei i subministrament del material.

Quines són les activitats durant el servei?
Un cop iniciat el servei portem a terme un control continuat del servei, mitjançant visites programades i aleatòries dels nostres supervisors dels quals realitzen accions correctives o preventives per mantenir el nivell de servei desitjat.

Neteges puntuals o esporàdiques,
Com funciona Net de la Barca?

Net de la Barca realitza un desplaçament previ per estudiar la millor solució, i garantir el resultat. Un cop realitzada la inspecció passem a realitzar el servei.

Gràcies a la nostra implicació tenim una gran capacitat de resposta de manera que els serveis esporàdics es realitzen en un període de temps curt, posterior a la seva petició.

Et convidem sense compromís a que ens visitis a les nostres oficines, ens truquis per telèfon o envieu la teva consulta a través del formulari web de pressupost, al més aviat contactarem amb tu ajustant el pressupost a les teves necessitats.